"Mondex Home Club

"MONDEX HOME CLUB" LOJALUMO PROGRAMOS TERMINAI IR SĄLYGOS

Lojalumo programa MONDEX HOME CLUB (toliau - MONDEX HOME CLUB) yra skirta internetinės parduotuvės MONDEX klientams ir taikoma visoms parduotuvės siūlomoms prekėms, išskyrus pristatymo išlaidas. Programa apdovanojami klientai, užsiregistravę parduotuvės interneto svetainėje ir pirkę naudodamiesi savo paskyra MONDEX internetinėje parduotuvėje.

§1
Apibrėžtys

 1. MONDEX HOME CLUB organizatorius yra Unihome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kurios registruota buveinė yra Varšuvoje.
 2. Programos dalyvis - MONDEX internetinės parduotuvės klientas, turintis registruotą Kliento paskyrą ir MONDEX stacionarių parduotuvių klientas.
 3. Dalyvavimas Programoje yra savanoriškas.
 4. Klientų paskyros užregistravimas MONDEX internetinėje parduotuvėje prilygsta dalyvavimui programoje ir nereikalauja atskiro sutikimo ar papildomų duomenų.
 5. Jei nepageidaujate dalyvauti programoje, pasinaudokite greito apsipirkimo be registracijos galimybe. Programos dalyviais gali būti tik pilnamečiai fiziniai asmenys (vartotojai), kurie tinkamai užsiregistruoja dalyvavimą Programoje interneto svetainėje mondex.pl.
 6. Bendrovė "Unihome" pasilieka teisę keisti Taisykles, kartu apie tai informuodama Dalyvius interneto svetainėje mondex.pl ir elektroniniu susirašinėjimu arba SMS žinute, jei Dalyvis nurodė savo el. pašto adresą arba telefono numerį.
 7. Dalyvis turi teisę atsisakyti dalyvauti Programoje dėl pasikeitusių Nuostatų per 14 dienų nuo tos dienos, kai jam buvo pranešta apie pasikeitimus.

§2
Dalyvavimo sąlygos

 1. Atsižvelgiant į tolesnes nuostatas, asmuo, norintis dalyvauti Programoje, rinkti MONDEX HOME CLUB taškus (toliau - Taškai) mainais už pirkinius internetinėje parduotuvėje mondex.pl ir iškeisti surinktus Taškus į ribotos trukmės nuolaidą, turi užsiregistruoti dalyvauti Programoje interneto svetainėje mondex.pl.
 2. Dalyvis gali duoti sutikimą gauti informaciją apie organizuojamas reklamines akcijas. Duodamas sutikimą gauti rinkodaros informaciją, Dalyvis duoda sutikimą gauti komercinę informaciją, įskaitant informaciją apie Programoje numatytas akcijas, elektroniniu būdu nurodytu elektroninio pašto adresu, žinute nurodytu mobiliojo telefono numeriu, interneto programėlėmis nurodytu adresu.
 3. Apie paraiškoje pateiktų duomenų pasikeitimus Dalyvis turi informuoti Organizatorių per mondex.pl svetainę arba telefonu BOK per 10 darbo dienų nuo pasikeitimo atsiradimo. Visos galimos nepranešimo pasekmės tenka Dalyviui.
 4. Organizatorius pasilieka teisę užblokuoti paskyrą ir pripažinti negaliojančiais taškus, užregistruotus naudojant fiktyvius arba ne Dalyvio duomenis.

§3
Taškų kaupimas

 1. MONDEX HOME CLUB taškai (toliau - Taškai) - tai virtualūs taškai, kuriuos Dalyvis kaupia savo paskyroje mainais už tam tikro veiksmo atlikimą internetinėje parduotuvėje mondex.pl. Jų pagrindu Dalyviui priskiriamas Programos lygis: Juodasis, Sidabrinis arba Auksinis.
 2. Taškus galima kaupti tik toliau nurodytu pagrindu:
  1. Pirmą kartą prisijungiant prie Programos;
  2. pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje,
  3. Priklausomai nuo bendros krepšelio vertės;
  4. Pirmo, antro ir trečio užsakymo pateikimas internetinėje parduotuvėje nuo prisijungimo prie Programos;
  5. anksčiau įsigyto produkto apžvalgos rašymas;
  6. Pasirinkto mėnesio gaminio užsakymo pateikimas;
  7. Perėjimas į aukštesnį Programos lygį.
 3. Norėdamas sutaupyti Taškų, Dalyvis turi atlikti tam tikrą veiksmą internetinėje parduotuvėje mondex.pl. Taškai automatiškai išsaugomi kompiuterinėje sistemoje:
  1. Dalyviui prisijungus prie Programos;
  2. įvykdžius užsakymą;
  3. po peržiūros patvirtinimo;
  4. pakilus į aukštesnį Programos lygį.
 4. Taškų, sutaupytų už tam tikros veiklos atlikimą, skaičius nustatytas Taisyklėse ir sąlygose.
 5. Bet kokios pretenzijos, susijusios su sukauptais Taškais, gali būti nagrinėjamos tik pateikus pirkimo įrodymą per 14 dienų nuo pirkimo.
 6. Jei dėl sistemos sutrikimų neįmanoma išsaugoti sukauptų Taškų tam tikru metu, BOK, gavęs Dalyvio pranešimą, per 30 dienų nuo sandorio datos ir pateikęs pirkimo įrodymą, skirs Taškus į Dalyvio sąskaitą, remdamasis pirkimo įrodymu. Taškai automatiškai atsiranda Dalyvio sąskaitoje per 10 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos.
 7. Jei atsiranda naujų galimybių rinkti Taškus, Organizatorius apie tai informuoja Dalyvius interneto svetainėje arba tiesioginiu susirašinėjimu.

§4
Keitimasis taškais

 1. Taškai keičiami į ribotos trukmės galimybę naudotis specialiais pasiūlymais, nuolaidomis ir renginiais, kuriuos siūlo internetinė parduotuvė mondex.pl.
 2. Taškų į grynuosius pinigus iškeisti negalima.
 3. Internetinėje parduotuvėje negalima atsiskaityti Taškais.
 4. Taškų keitimas vyksta automatiškai:
  1. Iš karto po to, kai naujas Dalyvis surenka reikiamą Taškų skaičių, kad pereitų į Juodąjį lygį;
  2. iš karto po to, kai Juodojo lygio Dalyvis sukaupia taškų skaičių, reikalingą perėjimui į Sidabrinį lygį;
  3. iš karto po to, kai Sidabrinio lygio Dalyvis surinko reikiamą taškų skaičių, kad būtų paaukštintas į Aukso lygį;
  4. Praėjus šešiems mėnesiams po paaukštinimo į Juodąjį lygį arba Juodojo lygio atnaujinimo, jei Juodojo lygio Dalyvis surinko reikiamą taškų skaičių, kad liktų Juodajame lygyje;
  5. praėjus 6 mėnesiams po paaukštinimo į sidabro lygį arba sidabro lygio atnaujinimo, jei sidabro lygio Dalyvis surinko reikiamą taškų skaičių, kad išliktų sidabro lygyje;
  6. praėjus 6 mėnesiams po paaukštinimo į Aukso lygį arba Aukso lygio atnaujinimo, jei Aukso lygio Dalyvis surinko reikiamą taškų skaičių, kad išliktų Aukso lygyje;
  7. Taškų skaičius, kurio reikia norint būti paaukštintam arba išlikti tam tikrame Programos lygyje, yra nustatytas Taisyklėse ir sąlygose.
 5. Taškų skaičius, sutaupytas už atliktą veiklą:
  1. Už pirmą kartą prisijungimą prie Programos Dalyvis vienu metu gauna 10 taškų;
  2. Už užsakymo pateikimą internetinėje parduotuvėje Dalyvis gauna vieną kartą, priklausomai nuo bendros krepšelio vertės:
   1. Bendroji vertė iki 149,99 PLN: 50 taškų;
   2. Bendra vertė nuo 150,00 PLN iki 249,99 PLN: 1: 100 taškų;
   3. Bendra vertė nuo 150,00 PLN iki 499,99 PLN: 150 taškų;
   4. Bendra vertė nuo 500,00 PLN iki 999,99 PLN: 250 taškų;
   5. Bendra vertė virš 1000,00 PLN: 500 taškų;
  3. Už vėlesnį užsakymą internetinėje parduotuvėje nuo prisijungimo prie Programos momento Dalyvis gauna vieną tašką, priklausomai nuo užsakymo eiliškumo:
   1. Už pirmąjį užsakymą: 150 taškų;
   2. už antrąjį užsakymą: 150 taškų: 100 taškų;
   3. už trečią užsakymą: už trečiąjį užsakymą - 1 taškas: 50 taškų;
   4. Už anksčiau įsigyto produkto apžvalgos parašymą Dalyvis vieną kartą gauna 25 Taškus;
   5. Už kiekvieno mėnesio pasirinkto produkto užsakymą Dalyvis vieną kartą gauna 25 Taškus;
   6. Už perėjimą į aukštesnį Programos lygį Dalyvis vieną kartą gauna 25 Taškus.
 6. Taškų skaičius, reikalingas norint iš karto pakilti į Programos lygį ir reikalingas norint atnaujinti Programos lygį po 6 mėnesių lygio galiojimo:
  1. Juodasis: 100 taškų;
  2. Sidabrinis: 400 taškų;
  3. Auksinis: 750 taškų.

§7
Grąžinimai ir skundai

 1. Organizatorius suteikia galimybę grąžinti internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, už kurias Dalyvis gavo Taškų. Norėdamas grąžinti prekes, Dalyvis turi laikytis parduotuvės taisyklėse nustatytos grąžinimo tvarkos.
 2. Prekių grąžinimas reiškia, kad Dalyvis praranda už jų įsigijimą sukauptus Taškus. Taškai bus išskaičiuoti iš Dalyvio sąskaitos per 30 dienų.

§8
Neužsidirbti taškai

 1. Taškai laikomi neteisėtai įgytais, jei jie buvo gauti pateikus neteisingus duomenis paraiškoje arba bet kokiu būdu suklastoti. Kai tik BOK tai nustato, paskyra užblokuojama, kol bus išsiaiškinta.
 2. Neteisėtai įgyti taškai - tai taškai, gauti už mokestį iš kito Dalyvio arba jei įrašo pagrindas buvo pirkimo sandoris, kurį atliko ne Dalyvis, kurio sąskaitoje yra taškai, arba jei taškai buvo surinkti bet kokiu kitu būdu, prieštaraujančiu Taisyklių ir sąlygų nuostatoms.
  Taisyklių nuostatos.
 3. Organizatorius turi teisę pašalinti iš Programos Dalyvį, kuris surinko Taškus Taisyklių nuostatoms prieštaraujančiu būdu, ir pripažinti sąskaitas bei jose sukauptus Taškus negaliojančiais.

§9
Klientų aptarnavimo veikla

 1. Visą su Programos veikimu susijusią informaciją Dalyviai gali gauti telefonu arba susirašinėdami su BOK. BOK darbuotojai sprendžia sąskaitų blokavimo klausimus, klausimus ir skundus, susijusius su visomis Naudotojų atliekamomis operacijomis.
 2. Siekdamas apsaugoti Programos Dalyvių duomenis, BOK, Dalyviui kreipiantis telefonu arba prašant taikyti sąskaitos blokavimą, turi teisę užduoti klausimus, siekdamas nustatyti Dalyvio tapatybę dėl duomenų, kuriuos Dalyvis pateikė prisijungdamas prie Programos ir ja naudodamasis. Jei Dalyvis atsisako atsakyti, BOK neprivalo aptarnauti prašymą pateikusio asmens.
 3. Jei BOK darbuotojas mano, kad dėl telefonu pateikto prašymo būtina papildomai nustatyti tapatybę, jis gali paprašyti prašymą patvirtinti raštu.
 4. Dalyvis gali raštu įgalioti kitą asmenį atstovauti jam bendraujant su BOK. Kilus abejonių, BOK gali paprašyti asmeniškai susisiekti su dalyviu arba pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.

§10
Pasiūlymas programos dalyviams

 1. Juodojo lygio programos dalyvis visą lygio galiojimo laikotarpį:
  1. gali naudotis nuolatine 4 % nuolaida visiems produktams be nuolaidų internetinėje parduotuvėje mondex.pl;
  2. Sidabrinio lygio programos dalyvis, visą lygio galiojimo laiką:
   1. gali pasinaudoti nuolatine 8 % nuolaida visiems produktams, kuriems netaikoma nuolaida, internetinėje parduotuvėje mondex.pl;
   2. gali naudotis rezervuotais išpardavimais;
   3. gali naudotis rezervuotu turiniu internetinėje parduotuvėje mondex.pl.
 2. Auksinio lygio programos dalyvis, visą lygio galiojimo laikotarpį:
  1. gali naudotis fiksuota 8 % nuolaida visiems produktams be nuolaidų internetinėje parduotuvėje mondex.pl;
  2. gali naudotis rezervuotais išpardavimais;
  3. turi prieigą prie rezervuoto turinio internetinėje parduotuvėje mondex.pl.
  4. nepatiria pristatymo išlaidų, neatsižvelgiant į bendrą pateikto užsakymo vertę.
 3. Taškų ir lygių galiojimas:
 4. Taškai galioja visą dalyvavimo Programoje laikotarpį.
 5. Dalyvavimas kiekviename Programos lygyje galioja 6 mėnesius ir gali būti pratęsiamas.
 6. Dalyvavimas Programos lygyje negali būti pratęstas, jei:
  1. Praėjus 6 mėnesiams po pakėlimo į Juodąjį lygį arba Juodojo lygio atnaujinimo, Juodojo lygio dalyvis nesurinko reikiamo Taškų skaičiaus, kad išliktų Juodajame lygyje. Tuomet Dalyvis netenka Juodojo lygio ir laikomas nauju Dalyviu.
  2. Sidabrinio lygio Dalyvis po 6 mėnesių nuo paaukštinimo į Sidabrinės kortelės lygį arba Sidabrinio lygio atnaujinimo nesukaupė reikiamo Taškų skaičiaus, kad liktų Sidabriniame lygyje. Tuomet Dalyvis netenka Sidabro lygio ir priskiriamas Juodajam lygiui. Tuomet Dalyvis neturi teisės gauti jokių Taškų, reikalingų perėjimui į naują lygį.
  3. Praėjus 6 mėnesiams po paaukštinimo į Aukso lygį arba Aukso lygio atnaujinimo, Aukso lygio Dalyvis nėra sukaupęs reikiamo Taškų skaičiaus, kad išliktų Aukso lygyje.
 7. Tuomet Dalyvis netenka Aukso lygio ir jam priskiriama Sidabro lygio kortelė. Esant tokiai situacijai Dalyvis neturi teisės į Taškus, skirtus perėjimui į naują lygį.
 8. Praradus lygį, Dalyviui lieka visi surinkti Taškai.

§9
Programos pakeitimai ir likvidavimas

 1. 1. Šių Taisyklių pakeitimai daromi paskelbiant pakeistą Taisyklių tekstą interneto svetainėje mondex.pl ir nurodant datą, nuo kurios galioja pakeistos Taisyklės. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau,
 2. Dalyviai apie Taisyklių pakeitimus informuojami jiems siunčiama elektronine korespondencija jų nurodytu elektroninio pašto adresu arba trumpąja SMS žinute Dalyvio nurodytu telefono numeriu.
 3. Dalyviai, nesutinkantys su pakeitimais, per 14 dienų nuo tada, kai buvo informuoti apie Taisyklių įsigaliojimą, gali pranešti BOK apie savo pasitraukimą iš Programos, ir tokiu atveju visi sukaupti Taškai bus ištrinti, o dabartinis Lygis nebegalios.
 4. Organizatorius savo nuožiūra gali nuspręsti nutraukti Programą.
 5. Apie Programos nutraukimą Organizatorius paskelbs interneto svetainėje mondex.co.uk ne vėliau kaip prieš 60 dienų. Skelbime bus
 6. bus nurodytos išsamios sutarties nutraukimo sąlygos ir data.
 7. galutinė Taškų ir Lygių galiojimo pabaigos data.
 8. Pasibaigus Programai, Taškų kaupti ar keisti nebegalima.

§10
Asmens duomenys

 1. Organizatorius tvarko Dalyvio asmens duomenis, kuriuos jis pateikė registruodamasis paskyroje, kad galėtų identifikuoti asmenį kaip Programos dalyvį.
 2. Programos dalyvis sutinka, kad Organizatorius Programos tikslais rinktų, sistemintų ir tvarkytų jo asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Organizatoriui kaip Programos organizatoriui.
 3. Programos dalyvis bet kuriuo metu gali pranešti Organizatoriui
  1. el. paštu iodo@mondex.pl
  2. paštu adresu: Unihome Sp. Z o.o., ul. Rydygiera 11a/226, 01-793 Varšuva
   reikalauti, kad jo asmens duomenys, kuriuos jis pateikė Organizatoriui registruodamasis paskyroje, būtų pašalinti iš duomenų bazės. Gavęs pranešimą, Organizatorius nedelsdamas pašalins duomenis iš sistemos. Kartu su Dalyvio duomenų ištrynimu tuo pačiu metu ištrinami ir visi Dalyvio surinkti taškai.
 4. Programos dalyvių asmens duomenų administratorius yra Organizatorius, su kuriuo galima susisiekti šiuo el. pašto adresu: iodo@mondex.pl.
 5. Dalyvavimo Programoje laikotarpiu Bendrovė tvarkys asmens duomenis su Programos vykdymu susijusiais tikslais - sutikimas dalyvauti Lojalumo programoje
 6. (teisinis pagrindas 6 straipsnio 1 dalies a punktas RODO) , o vėliau - tiek, kiek to reikalaujama pagal įstatymus arba siekiant apsaugoti galimus reikalavimus, ir siekiant teisiškai pagrįstų tikslų, kurių siekia duomenų valdytojas, visų pirma tiesioginės savo produktų ar paslaugų rinkodaros, šiuo atžvilgiu tol, kol jūs neprieštarausite duomenų tvarkymui (teisinis pagrindas 6 straipsnio 1 dalies f punktas RODO).
 7. Teisėtas interesas yra duomenų tvarkymo būtinybė galimos skundų nagrinėjimo procedūros tikslais
 8. Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas pirmiau nurodytais tikslais.
 9. Asmens duomenys gali būti teikiami bendradarbiaujantiems subjektams pagal pavedimo sutartis tiek, kiek tai būtina pirmiau nurodytais tikslais
 10. Kiekvienas asmuo, tiek, kiek tai numatyta teisės aktuose, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.
 11. Kilus abejonių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, bet kuris asmuo gali prašyti informacijos iš Bendrovės. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, bet kuris asmuo turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai - Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui.

Pakraunama...