Saugumo ir privatumo politika

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

Duomenų valdytojas, t. y. subjektas, kuris sprendžia, kaip bus naudojami jūsų asmens duomenys, yra Unihome Spółka z o.o. (toliau - Bendrovė), internetinės parduotuvės MONDEX, esančios adresu mondex.pl (toliau - Parduotuvė), operatorė.

2. IŠSAMI INFORMACIJA

Rašykite mūsų paskirtam asmens duomenų valdytojui. Čia pateikiami jo kontaktiniai duomenys:
el. pašto adresas: ADRESAS: iodo@unihome.me
pašto adresas: Inspektor Ochrony Danych Unihome, ul. Ludwika Rydygiera 11a/226, 01-793 Warszawa

3. DUOMENŲ KILMĖ

Juos gavome iš jūsų, kai susikūrėte savo paskyrą, taip pat vėliau, atlikdami operacijas
jūsų atliktomis operacijomis parduotuvėje.

4. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

Jūsų asmens duomenis tvarkome, nes tai būtina su jumis sudarytai sutarčiai vykdyti, įskaitant:
- kad galėtumėte teikti paslaugas elektroniniu būdu ir visapusiškai naudotis Parduotuve, įskaitant sandorius ir mokėjimus už Parduotuvėje parduodamas prekes;
- kad galėtumėte sukurti ir valdyti savo paskyrą (-as), taip pat teikti pagalbą, susijusią su jūsų paskyra, sandoriais ir spręsti technines problemas;
- vykdyti susitarimus, sudarytus pagal pirkimo-pardavimo sutartį;
- nagrinėti skundus ir grąžinti prekes MONDEX.
- tvarkyti prašymus, kuriuos mums pateikiate (pvz., per kontaktinę formą arba pokalbių svetainę);
- susisiekti su jumis, įskaitant paslaugų teikimo tikslais.

Be to, pagal įstatymus privalome tvarkyti jūsų duomenis mokesčių ir apskaitos tikslais.

Jūsų asmens duomenis taip pat tvarkome toliau nurodytais tikslais, remdamiesi teisėtu MONDEX interesu, kuris yra:
- stebėti jūsų ir visų kitų naudotojų veiklą, įskaitant, pavyzdžiui, raktinių žodžių paiešką ir jūsų veiklos parduotuvėje valdymą;
- vykdyti su jumis susijusią rinkodaros veiklą, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
- susisiekti su jumis, įskaitant leidžiamą rinkodaros veiklą, turimais ryšių kanalais, visų pirma, jūsų sutikimu, el. paštu ir telefonu;
- teikti kreditavimo paslaugas ir įsigyti prekių draudimą;
- mokėjimo paslaugų teikimas;
- elektroniniu būdu jums teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimas;
- stebėti jūsų ir visų kitų naudotojų veiklą, pavyzdžiui, raktinių žodžių paiešką, skelbti pasiūlymus, atlikti tyrimus ir analizę, be kita ko, siekiant užtikrinti Parduotuvės funkcionalumą, pagerinti paslaugų veikimą arba įvertinti pagrindinius lankytojų interesus ir poreikius;
- atlikti MONDEX tyrimus ir analizę, be kita ko, siekiant pagerinti Parduotuvės ir paslaugų funkcionalumą arba įvertinti pagrindinius lankytojų interesus ir poreikius;
- Jūsų prašymų, visų pirma pateiktų Klientų aptarnavimo, prekių grąžinimo ir skundų skyriui ir per kontaktinę formą, nagrinėjimas, kai jie nėra tiesiogiai susiję su sutarties vykdymu;
- organizuoti lojalumo programas, konkursus ir reklaminę veiklą, kurioje galite dalyvauti;
- skolų išieškojimas; teismo, arbitražo ir tarpininkavimo procedūrų vykdymas;
- atlikti statistinę analizę;
- saugoti duomenis archyvavimo tikslais ir užtikrinti atskaitomybę (įrodyti, kad laikomės teisinių įsipareigojimų).

Jei sutinkate, jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami:
- saugoti duomenis slapukuose, rinkti duomenis iš svetainių ir mobiliųjų programų;
- organizuoti konkursus ir reklaminę veiklą, kurioje galite dalyvauti;
- pritaikyti pasiūlymus ir paslaugas pagal jūsų ankstesnę veiklą.

Savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis galite bet kada atšaukti tokiu pat būdu, kokiu jį davėte. Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol neatšauksite savo sutikimo.

5. PRIEVOLĖ PATEIKTI DUOMENIS

Kad galėtume sudaryti ir vykdyti su jumis sudarytą sutartį ir tokiu būdu įvykdyti sutartį, reikalaujame, kad pateiktumėte toliau nurodytus asmens duomenis:

- el. pašto adresą,
- telefono numerį,
- gyvenamosios vietos adresą,
- sąskaitos išrašymo adresą.

Jei dėl kokių nors priežasčių šių asmens duomenų nepateiksite, deja, negalėsime su jumis sudaryti sutarties ir dėl to negalėsite naudotis Parduotuve.

Jei to reikalauja įstatymai, galime pareikalauti, kad pateiktumėte kitus būtinus duomenis, pavyzdžiui, apskaitos ar mokesčių tikslais. Išskyrus šiuos atvejus, jūsų duomenų pateikimas yra savanoriškas.

6. TEISĖS

Užtikriname visų jūsų teisių pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą įgyvendinimą, t. y. teisę susipažinti su savo duomenimis, juos ištaisyti ir ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę nebūti automatizuotai priimamų sprendimų, įskaitant profiliavimą, subjektu ir teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

- Teisė susipažinti su savo duomenimis

Bet kuriuo metu turite teisę prašyti informacijos apie tai, kokius jūsų asmens duomenis saugome. Norėdami tai padaryti, kreipkitės į "MONDEX" - šią informaciją gausite el. paštu.

- Teisė į perkėlimą

Kai "MONDEX" tvarko jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis, remdamasi jūsų sutikimu arba sudaryta sutartimi, turite teisę gauti savo duomenų kopiją susistemintu, įprastai naudojamu ir įskaitomu formatu. Ši kopija gali būti siunčiama jums arba kitam subjektui. Ši nuostata taikoma tik mums pateiktiems asmens duomenims.

- Teisė į ištaisymą

Turite teisę prašyti ištaisyti savo asmens duomenis, jei jie neteisingi, ir papildyti neišsamius duomenis. Jei turite "MONDEX" paskyrą arba "MONDEX Home Club" paskyrą, savo asmens duomenis galite redaguoti savo "MONDEX" paskyros puslapyje.

- Teisė ištrinti duomenis

Turite teisę bet kuriuo metu ištrinti bet kokius MONDEX tvarkomus duomenis, išskyrus toliau nurodytus atvejus:
- turite nebaigtų reikalų su Klientų aptarnavimo tarnyba;
- turite atvirą užsakymą, kuris dar neišsiųstas arba išsiųstas tik iš dalies;
- turite įsiskolinimą MONDEX, nepriklausomai nuo mokėjimo būdo;
- jei įtariame arba esame tikri, kad per pastaruosius ketverius metus netinkamai naudojotės mūsų paslaugomis
- jūsų skola per pastaruosius trejus metus arba vienerius metus (mirusių klientų atveju) buvo parduota išorės įmonei;
- per pastaruosius tris mėnesius jūsų kredito paraiška buvo atmesta;
- Jei atlikote kokių nors pirkimų, mes išsaugosime jūsų asmeninius sandorių duomenis apskaitos tikslais;

- Jūsų teisė nesutikti su duomenų tvarkymu remiantis MONDEX teisėtu interesu:

Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi remiantis MONDEX teisėtu interesu. MONDEX nutrauks jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai rasime teisėtą pateisinimą, kuris yra svarbesnis už jūsų interesus ar teises; arba dėl teisinių pretenzijų.

- Teisė nesutikti su tiesiogine rinkodara:

Jūs turite teisę nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, įskaitant jūsų profilio analizės, parengtos tokios medžiagos rengimo tikslais, sudarymą.
Galite atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą toliau nurodytais būdais:
- vadovaudamiesi bet kuriame tokiame el. laiške pateiktais nurodymais, redaguodami savo MONDEX paskyros nustatymus

- Teisė apriboti:

Jūs turite teisę prašyti, kad MONDEX apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą toliau nurodytomis sąlygomis:
- jei nesutinkate, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi remiantis MONDEX teisėtu interesu; tokiu atveju MONDEX apribos bet kokį tokių duomenų tvarkymą, patikrinusi, ar toks teisėtas interesas egzistuoja.
- jei pranešate, kad jūsų asmens duomenys yra netikslūs, tuomet MONDEX privalo apriboti bet kokį tokių duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas duomenų tikslumas.
- jei duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tuomet galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašyti apriboti jūsų asmens duomenų naudojimą.
- jei "MONDEX" nebereikia jūsų asmens duomenų, tačiau jie reikalingi norint pranešti apie pretenziją arba ją atmesti.

7. KAIP GALITE PASINAUDOTI SAVO TEISĖMIS?

Į duomenų apsaugą žiūrime labai rimtai, todėl paskyrėme grupę darbuotojų, kurie atsakinės tik į klausimus pirmiau minėtais klausimais. Norėdami su jais susisiekti, rašykite adresu ochronadanych@mondex.pl
Duomenų apsaugos pareigūnas:
Siekdami užtikrinti, kad jūsų duomenys visada būtų tvarkomi sąžiningai, skaidriai ir laikantis įstatymų, paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną. Norėdami susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, rašykite adresu ochronadanych@mondex.pl, laiško temos eilutėje nurodydami "Asmens duomenys".

- Teisė pateikti skundą:

Jei manote, kad "MONDEX" netinkamai tvarko jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į mus. Taip pat turite teisę pateikti skundą.

Mūsų privatumo politikos atnaujinimai:
Ateityje mums gali prireikti atnaujinti savo privatumo principus. Naujausią jų versiją visada rasite mūsų svetainėje. Informuosime jus apie bet kokius Privatumo principų turinio pakeitimus, pavyzdžiui, pakeitimus, susijusius su tikslu, kuriuo naudojame jūsų asmens duomenis, duomenų apsaugos pareigūno tapatybe arba jūsų teisėmis.

Pakraunama...